[OUSTATS] - Bayern Munich vs Manchester Utd
 Bayern Munich vs Manchester Utd - [Over/Under Stats]
Over 3 1/2 Under 3 1/2
Total Bets:  376 (69%)  168 (31%)
Total Bets: 122 (75%) 41 (25%)
Total Staked: AB$18,550,000.00 (72%) AB$7,275,000.00 (28%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (72%)     ||      = Under (28%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (81%)     ||      = Under (19%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 3 1/2 - 23 bets (79%)
AB$1,250,000.00 (81%)
Under 3 1/2 - 6 bets (21%)
AB$300,000.00 (19%)
 No.  Tipsters: Odds
 1.
4 days ago
  happyluck
  > 3 1/2 @ 2.00
 5.
4 days ago
  UnderDogz
  > 3 1/2 @ 2.025
 6.
4 days ago
  ah_soon
  > 3 1/4 @ 1.85
 7.
4 days ago
  ok2wei
  > 3 1/2 @ 2.025
 8.
3 days ago
  Lung
  > 3 1/2 @ 2.025
 10.
4 days ago
  Redstar10
  > 3 1/2 @ 2.025
 11.
4 days ago
  wwn77
  > 3 1/4 @ 1.925
 16.
4 days ago
  jack87
  > 3 1/4 @ 1.875
 17.
3 days ago
  NguyenDuy
  > 3 1/2 @ 2.025
 18.
4 days ago
  TPOWER
  > 3 1/2 @ 2.025
 20.
4 days ago
  Mbeng wijaya
  > 3 1/4 @ 1.90
 21.
4 days ago
  aswolf
  > 3 1/2 @ 2.025
 22.
4 days ago
  Benz Pan
  > 3 1/4 @ 1.85
 25.
4 days ago
  *TiPs66*
  > 3 1/4 @ 1.85
 28.
3 days ago
  Hakunamatata®
  > 3 1/2 @ 2.025
 29.
4 days ago
  Lucky29
  > 3 1/4 @ 1.85
 30.
4 days ago
  maphewpo
  > 3 1/4 @ 1.875
 32.
4 days ago
  ALI-BABA
  > 3 1/4 @ 1.90
 39.
4 days ago
  clynx
  > 3 1/4 @ 1.85
 42.
4 days ago
  bobMelayu
  > 3 1/2 @ 2.00
 43.
4 days ago
  joshvarane15
  > 3 1/4 @ 1.875
 48.
4 days ago
  Icecream
  > 3 1/4 @ 1.85
 49.
4 days ago
  KingGreyArthur
  > 3 1/2 @ 2.00
 No.  Tipsters: Odds
 12.
4 days ago
  JUST4FUN
  < 3 1/2 @ 1.825
 14.
4 days ago
  nishlah
  < 3 1/2 @ 1.85
 23.
4 days ago
  WongKimYoong
  < 3 1/4 @ 1.975
 33.
4 days ago
  maxtimAhDi
  < 3 1/4 @ 2.05
 34.
4 days ago
  cecak88
  < 3 1/4 @ 1.925
 47.
4 days ago
  ACER s
  < 3 1/2 @ 1.875